user_mobilelogo

Elektronkataloogid

Urram - Eesti rahvaraamatukogude elektronkataloog

www.lugeja.ee

ESTER - Eesti suuremate raamatukogude ühiskataloog

www.ester.ee

Andmebaasid, portaalid

DIGAR digiarhiiv

www.digar.ee/arhiiv

ISE – Eesti artiklite andmebaas

https://artiklid.elnet.ee/

DIGARi eesti artiklid

https://dea.digar.ee

DIGARist on leitavad ka kõik Kiili Lehe numbrid

https://dea.digar.ee/publication/kiilileht

E-raamatud

Eesti kirjandus – tasuta raamatud

http://kirjandus.digiraamat.ee/

Tasuta e-raamatud – Raamatupoe Krisostomus tasuta e-raamatud

https://www.kriso.ee/cgi-bin/shop/freeebooks.html

E-väljaanded - Folklore.ee poolt välja antud e-raamatud

http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/

ELLU - Tallinna Keskraamatukogu eestikeelsete e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkond

https://ellu.keskraamatukogu.ee/

Andmebaasid, digikogud

AIS - Rahvusarhiivi ja Tallinna Linnaarhiivi andmebaas (abiks sugupuu koostajale)

http://ais.ra.ee/

Kodulugu - Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem

https://www.kodulugu.ee

BERTA - Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas

http://www.folklore.ee/Berta/

ISIK – eesti biograafiline andmebaas

http://www2.kirmus.ee/biblioserver/isik/

Eesti ilukirjanduse andmebaas

www.ilukirjandus.ee

Tartu Linnaraamatukogu lastekirjanduse andmebaas Arkaadia

https://www.luts.ee/arkaadia/

Eesti Kunstimuuseumi digitaalkogu

https://digikogu.ekm.ee

Lugemissoovitused, blogid

Rahva Raamatu Raamatublogi

https://blogi.rahvaraamat.ee/category/lugemissoovitus/

Kirjanduslik päevaraamat

https://kirjanduslikpaevaraamat.blogspot.com/

Bukahooliku märkmed

http://bukahoolik.blogspot.com/

Raamatulaegas – lastekirjanduse blogi

https://raamatulaegas.blogspot.com/

Head lasteraamatud (Tartu linnaraamatukogu)

https://headlasteraamatud.wordpress.com/

Riik ja kohalik omavalitsus

Kiili vald

https://www.kiilivald.ee/

Riigiportaal

https://www.eesti.ee/et/

Kohalike omavalitsuste veebileht

https://minuomavalitsus.fin.ee/

Elektrooniline Riigi Teataja

https://www.riigiteataja.ee/

Raamatukogud

Harju Maakonnaraamatukogu

www.hcl.ee

Eesti Lastekirjanduse Keskus

www.elk.ee

Eesti Rahvusraamatukogu

www.nlib.ee

Tallinna Keskraamatukogu

https://keskraamatukogu.ee/

Eesti Pimedate Raamatukogu

www.epr.ee