user_mobilelogo

2013. aasta oli Kiili valla 20.sünnipäeva

Tähistamise aasta

Mitmed üritused selle tähtpäeva äramärkimiseks:

  • suur ülevaatenäitus 20-aastasest ajaloost
  • mälumänguküsimused "Kiili Mnemole" ja gümnaasiumile

2013.a. tegi raamatukogu koostööd Harjumaa Muuseumiga - rändnäitus "Hõimurahvaste pööripäev".

Eelarve

Põhieelarve

Seisuga
31.12.12

Seisuga
31.12.13

Muutus %

Eelarve kokku

57532 €

55702 €

-3.3%

       

Personalikulu

20419 €

23156 €

+11.8%

       

Komplekteerimiskulu

11696 €

11518 €

 -1.5%

sh OV-lt

5837 €

5593 €

-4.4%

sh riigilt

5859 €

5925 €

+1.1%

       

Infotehnoloogiakulud

1590 €

2800 €

+43.2 %

       

Eelarve mahus ja kasutamises suuri muutusi võrreldes 2012.aastaga ei toimunud. Kuna valla elanike arv on stabiliseerunud (suurt tõusu ega suurt langust ei ole), siis ka komplekteerimissummad on praktiliselt samad. Lisandus raamatukogu ruumide koristamine ja seetõttu suurenesid tööjõukulud. Infotehnoloogiakulud: osteti kaks uut arvutit. Majanduskuludes suudeti kokku hoida.

Kogud

Juurde osteti 946 eksemplari (37 eks. vähem kui 2012.a.), e-teavikuid ei ole ostetud.

Annetuste osakaal väike: 6%, kuna annetusi võtame vastu valikuliselt, tõeliselt väärtuslikku ja vajalikku.

Komplekteerimise põhimõtteks on kogude tasakaal. Kõige rohkem osteti ilukirjandust, seejärel ajaloo-, poliitika-, pedagoogika- ja kunstikirjandust.

Ilukirjandus moodustab raamatufondist 62%, liigid 3 ja 9 kokku 13%. Ilukirjanduse laenutused moodustavad kogu laenutustest 65% ja liikide 3,9 laenutused 10%, siis järelikult on juurdeostud liikide jaotuses just sellises mahus põhjendatud.

Perioodikast on raamatukokku ostetud 41 nimetust.

Kultuuriajakirjandust ostetud 12 nimetust: 1 uus – kunst.ee.

Raamatukoguteenused

Kuna raamatute tagastuskasti teenuse pakkumine oli uus teenus, siis uurisime 4 kuu(mai-august) jooksul selle kasutamist: kasutamine intensiivne, tagasiside positiivne, kasti olemasolu väga vajalik.

Raamatukogu kasutamine

Raamatukogu

Laenutused
2012

Laenutused
2013

Muutus (+-)

Kiili

20 391

19 626

765

 

Lugejad
2012

Lugejd
2013

Muutus(+-)

Külastused
2012

Külastused
2013

Muutus (+-)

1090

1110

+20

11 897

12 248

+351

Kokkuvõte

Üldiselt oli stabiilne aasta. Kõige suurem üllatus oli URRAM3-e käivitamisel tekkinud palju probleeme, mis loodetavasti on siiski lahenemas. Ka  laenutuste arvu langus oli ebameeldiv üllatus: kui see nii on, siis tõenäoliselt osaliselt objektiivsetel põhjustel (valla elanike arv ei tõuse enam hüppeliselt, häired U3-es) ja ka tegevuses tuleb üle vaadata, mida annab paremaks muuta.

Lastetöös: aidata kaasa loovust väärtustava ühiskonna kujundamisele, korraldada loovust nõudvaid võistlusi. Ka edaspidi panustada koostööle kooliga ja lasteaiaga, et hoida järjepidevust lugemisharjumuse kujundamisel.

2013. aastal alustasime infotehnoloogias vananenud riistvara väljavahetamisega, jätkame 2014.aastal, eelarves on selleks vahendid olemas.

Raamatukogul on kindel koht kohalikus kogukonnas, aastate jooksul on välja kujunenud asutustevahelised koostöösuhted.

Raamatukogu on haritud elukeskkonna sümbol – rohkem tutvustada raamatukogus leiduvat väärtkirjandust, korraldada harivaid loenguid, näitusi.