user_mobilelogo

2021. aastal on mõju avaldanud COVID19 piirangud.

 • aasta õnnestumisteks võib pidada mitmesuguseid tegevusi lastega ja huvitavaid näitusi.
 • Korraldasime traditsioonilise Suvelugemise lastele, tänavu juba seitsmendat aastat. Suvelugemise lõpetuseks toimus pidu koos Lottega, liitsime selle Kiili valla Külast külla – Keskpõrandale kokku – päeva kavasse. Nii sai raamatukogu suvelugemine suurema kõlapinna.
 • Populaarsed olid kord kuus toimuvad Lastelaupäevad.
 • Heili Meibaumi luulekogu esitlus "Mõtisklusi sõnas ja muusikas".
 • Tegime tööohutuse riskianalüüsi arvestades COVID19 viiruse tõkestamise meetmeid.
 • Vaatasime läbi suure hulga raamatukogu arhiivimaterjale ja koostasime raamatukogu ajaloo ülevaatenäituse raamatukogu 100. aastapäevaks.
 • Raamatukogu füüsiline ruum oli viiruse tõttu suletud ainult 2 kuud (märts, aprill), aga  kõik teenused olid ka siis kättesaadavad. Hästi on käivitunud raamatukapi teenus, millega alustasime 2020. detsembris. Märtsis-aprillis oli üle 400 kapikasutuse 1700 laenutusega kuus. 
 • Tasuta printisime välja COVID19 tõendit.
 • Raamatukogu töötajad läbisid palju erinevaid koolitusi virtuaalselt.
 • Kasutajaid nõustasime telefoni teel, kuna kasutajad olid huvitatud kontaktivabast suhtlemisest ja iseteenindusvõimalustest.
 • Juurde ostetud 1296 eksemplari.

  19 341 - komplekteerimiskulu kokku

  9666 - omavalitsuselt

  9675 - riigilt

  Komplekteerimiskulu kasvas 8%.
 • Raamatukogu kasutajaid oli 1288, s.h. lapsi 467, külastusi 13109, laenutusi 17970.