user_mobilelogo

 

2017. aasta

1) Kõige märkimisväärsem oli 2017.aastal raamatukogu 95. sünnipäeva tähistamine mitmete sündmustega: pidulik juubeliõhtu kolleegidega

ja valla ametnikega, kooliõpilastega; kunstide kooli õpilaste koomiksinäitus „Juhtum raamatukogus“, mis valmis raamatukogu juubelile mõeldes.

2) lõppes noorte sotsiaaldemokraatide algatatud lasteaedadele raamatute kogumise kampaania – Kiili raamatukogus koguti 168 raamatut

3) Sügisel käivitus nn. lugemiskoera programm – lugemiskoera kaasavad lugemistunnid lastele.

4) rahvusvahelise lasteraamatupäeva tähistamine – kohtumine lastekirjaniku ja –kunstniku Kertu Sillastega.

5) suurt huvi tekitas kohtumine Vladislav Koržetsiga.

6) suvelõpuüritus lastele „Aeg suve ära saata“ – suvelugemise kokkuvõtted, auhinnad, nukunäidend Kiili harrastusteatri esituses

7) tekstiilikunstnik Kaire Tali näitus „Retriit“

Raamatukogu sai juurde 4,25 m2 suuruse haldusruumi. Nüüd on raamatukogul 283,25 m2 kogupinda, sellest 239 m2 kasulikku pinda.

 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.

2017.a. ehitatud kaldteega trepp. Rajatud korralik välisvalgustus.

Raamatupakkide transportimiseks ostetud käru.

Juurde ostetud 1038 teavikut.

Raamatukogu kasutamine ja teenused.

Raamatu-kogu

Lugejad 2016

Lugejad 2017

Muutus (+-)

Kiili rmtk.

1097

1107

+10

       

Raamatu-

kogu

Külastused 2016

Külastused 2017

Muutus (+-)

Virtuaal-külast. 2016

Virtuaal-külast. 2017

Muutus (+-)

Kiili rmtk.

11363

11960

+597

24536

61036

+36500

 

 

 

 

 

 

 

Raamatu-

kogu

Laenut-d 2016

Laenut-d 2017

Muutus (+-)

Päringud* 2016

Päringud* 2017

Muutus (+-)

Kiili rmtk.

18618

20040

+1422

22

33

+11

 

Nagu eelpool tabelist nähtub, on kõik põhilised arvulised näitajad suurenenud, külastuste ja laenutuste arv päris märgatavalt.

Kuidas seletada virtuaalkülastuste suurt arvu – ei teagi täpselt – võib-olla huvist uute algatuste vastu (näit. lugemiskoera tunnid)

ja seoses sellega info otsimisele kodulehelt. Ka mõni külaline tekitab suuremat huvi kui teine (näit. V.Koržets).

Meediakajstust oli 2017.a. rohkem ja see ärgitas ehk raamatukogu kohta rohkem uurima.

Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine

Lug-d 2016

Lug-d 2017

Muutus (+-)

Külast-d 2016

Külast-d 2017

Muutus (+-)

Laenut 2016

Laenut 2017

Muutus (+/-

412

432

+20

3333

3566

+233

3424

3821

+397

 

2017.a. on lugejate, laenutuste ja külastuste arv laste- ja noorteteeninduses kasvanud.

Kahel viimasel aastal on laste- ja noortekirjandust juurde ostetud 50-60 eks. enam kui

varasematel aastatel. Lasterühmade ühiskülastusi on olnud rohkem.

Eelarve 61 563 eurot, seal hulgas 6988 eurot riigilt saadud raha teavikute ostuks.