user_mobilelogo

2016. aasta märksõnaks võiks olla KOOSTÖÖ EDENEMINE kohaliku omavalitsuse asutuste (rahvamaja, kool, lasteaed, kunstide kool) vahel oma kogukonnas. See rikastas kahtlemata kohalikku kultuurielu.

Uus oli sellel aastal koostöö rahvamaja näiteringiga: selle tulemusena toimus 2 hästi õnnestunud sündmust:

  1. Kogupereüritus Heljo Männi 90. sünnipäeva tähistamiseks. Kirjaniku luuletusi lugesid näiteringi liikmed, näiteringi juhendaja Ivo Eensalu tuli külla Mõmmibeebina
  2. Luuleõhtu ja kohtumine luuletajatega Krafinna ja Kivisildnik. Luuletusi lugesid näiteringi liikmed.

Merekultuuri aasta raames oli põnevaim sündmus kohtumine laevakapten Riho Randojaga, kes 1995.a. juhtis Eesti laeva „Livonia“ Arktika reisil.

Kiili Lasteaed pühendas sellel aastal oma tegevused teatrile, ka raamatukogu andis oma panuse ja korraldas lasteaia lastele raamatukogus kohtumise teater „Estonia“ laulja Janne Ševtšenkoga, kes

rääkis muusikateatrist, selle eripärast. Koos tehti hääleharjutusi ja laulja esitas laule repertuaaris olevatest lasteetendustest.

Jätkus koostöö Askola sõprusvallaga – jaanuaris külastas raamatukogu Askola raamatukogu delegatsioon. Mais käisid Askola valla inimesed Kiili rahvatantsupeol.

Esimest korda jõudis raamatukokku kirjanike tuur: Olev Remsu, Kai-Mai Olbri, Janika Kronberg.

Suuremad näitused:

  1. 1.Eesti lastekirjanduse illustraatorite tööde näitus.
  2. 2.Harju Muuseumi näitus „“Maret“ ja „Taluperenaine“ juhistega jõulupühadeks.
  3. 3.Kohaliku harrastuskunstniku tööde näitus. (kahe erineva kunstniku 2 näitust)
  4. 4.Õpilastööde näitus (2 näitust)

Eelarve

Tabel 2

Põhieelarve

Seisuga

31.12.15. €

Seisuga

31.12.16

Muutus %
Eelarve kokku 59 339 57 943 -2,4%
       
Personalikulu 28 700 29 873 +4,1%
       
Komplekteerimiskulu 11 956 14 219 +18,9%
sh KOV-lt 5 890 7 694 +30,6%
sh riigilt 6 066 6 525 +7,6%
       
       
       
Infotehnoloogiakulu 1 711 1 569  

Eelarve vähenes mõnevõrra, kuna kolimisega seotud kulutused tehti enamus 2015.a.,

2016.aaastaks jäi vaid mõni mööbliost ja ruumide valgustuse ülevaatamine.

Viimases kvartalis tõusis töötasu 4,1%.

Komplekteerimiskulu suurenes eelkõige KOV raamatuostusumma suurenemise tõttu, kuna KOV eesmärk on rahastada teavikute soetamist vähemalt võrdselt Kultuuriministeeriumi poolt selleks määratud vahenditega. Edaspidine tõus tuleb väiksem, mitte enam nii järsk – arvestatakse elanike arvu kasvu.

Raamatukogu kasutamine ja teenused.

Üldiselt näitavad kõik arvud stabiilsust, 2015.aasta mõningased tagasilangused (mis olid tingitud kindlasti ka uude kohta kolimisest) on 2016.aastal uuesti tõusnud (v.a. lugejate arv). Tõusud ei ole küll suured, aga see stabiilsus näitabki antud elanike arvu juures sellist külastatavust.

Lugejad 2015 Lugejad 2016 Muutus (+-)
1140 1097 -43
Külastused 2015 Külastused 2016 Muutus (+-) Virtuaal-külast. 2015 Virtuaal-külast. 2016 Muutus (+-)
11 351 11 363 +12 20 060 24 536 +4476
Laenut-d 2015 Laenut-d 2016 Muutus (+-) Päringud* 2015 Päringud* 2016 Muutus (+-)
18 660 18 696 +36 20 22 +2

Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine

Lug-d 2015 Lug-d 2016 Muutus (+-) Külast-d 2015 Külast-d 2016 Muutus (+-) Laenut 2015 Laenut 2016 Muutus (+/-)
405 412 +7 3123 3333 +210 3190 3424 +234