user_mobilelogo

Eelkooliealisi ja lapsi registreeritakse lugejaks vanema või eestkostja kirjalikul nõusolekul.

Registreerimiskaart täidetakse raamatukogus kohapeal või see prinditakse võimalusel kodus välja, täidetakse ja lapsevanem allkirjastab kaardi.

Kaart esitatakse raamatukogus.

Raamatukogu külastamisel esitab laps isiku tuvastamiseks õpilaspileti või id-kaardi.