user_mobilelogo

 Raamatukogus kehtestatud  meetmed nakkusohu ärahoidmiseks:

  • Eelistatud on kontaktivaba laenutus – tellige raamatud raamatukappi, tagastage tagastuskasti.
  • Siseneda võib korraga 2 isikut hoides vähemalt 2-meetrist vahet, ka teenindajast tuleb hoida distantsi.
  • Kohustus on kanda maski.
  • Desinfitseerida käsi.
  • Avalikud üritused on lubatud õues kuni 10-liikmelistele gruppidele, siseruumides endiselt keelatud
  • Huvitegevus ja täiendkoolitus on lubatud individuaaltegevusena